Podczas 81. sesji Rady Miejskiej Nidzicy podjęto kluczową uchwałę budżetową

Podczas 81. sesji Rady Miejskiej Nidzicy podjęto kluczową uchwałę budżetową

Prowadząc LXXXI sesję Rady Miejskiej w Nidzicy, radni debatowali nad jednym z najistotniejszych dokumentów legislacyjnych dla miasta – uchwałą budżetową. Dyskusje były żywe i obejmowały różnorodne tematy, takie jak opodatkowanie, plany inwestycyjne, czy kwestia poprawy oświetlenia na przejściach dla pieszych.

Przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą budżetową, burmistrz Nidzicy, Jacek Kosmala, wygłosił przemówienie. Zaznaczył on mocno, że ta uchwała jest jednym z najważniejszych dokumentów, które radni muszą przyjąć w ciągu roku.

Burmistrz Kosmala otwarcie mówił o trudnościach związanych z opracowaniem budżetu, szczególnie biorąc pod uwagę, że Nidzica nie jest jedną z najbogatszych gmin w regionie. Wskazał na różne aspekty wpływające na sytuację miasta, takie jak sytuacja geopolityczna, konflikt na Ukrainie wpływający na inflację oraz problemy wewnętrzne, takie jak spadek liczby mieszkańców czy obniżenie poziomu dobrobytu.

Omawiając demografię Nidzicy, Kosmala zaznaczył, że w 2023 roku na terenie miasta przyszło na świat 77 dzieci, a w całej gminie – 60, co daje łącznie 137 nowo narodzonych. W tym samym czasie zmarło 179 osób, a całkowita liczba mieszkańców gminy wynosi 19 658. Wskazał również, że w ciągu roku zawarto 87 małżeństw (32 kościelne i 45 cywilne) oraz doszło do 41 rozwodów.