Zakończone konkursy na dyrektorskie stanowiska w szkołach w Jagarzewie i Nidzicy

Zakończone konkursy na dyrektorskie stanowiska w szkołach w Jagarzewie i Nidzicy

Proces konkursowy na posady dyrektorów dwóch placówek edukacyjnych – Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, zakończył się. Rekrutacja ta była ukierunkowana zarówno do obecnych, jak i potencjalnie nowych kandydatów.

W efekcie tego procesu, decyzją komisji konkursowej, oba wolne stanowiska zostały przydzielone dotychczasowym dyrektorom szkół. Na czele Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie pozostanie Hanna Cierkowska. Jej profesjonalizm i doświadczenie zostaną wykorzystane do kontynuacji dotychczasowej misji placówki.

Podobna sytuacja miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Tutaj to Bogdan Malinowski utrzymał swoją funkcję dyrektora. Jego wieloletnia praca na tym stanowisku została doceniona przez komisję i przyczyniła się do ponownego powierzenia mu tej roli.