Uroczystość ślubowania nowych uczniów klasy wojskowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Uroczystość ślubowania nowych uczniów klasy wojskowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

W murach starożytnej sali rycerskiej zamku nidzickiego, zdawało ślubowanie nowe pokolenie młodych ludzi zdecydowanych na służbę wojskową. Byli to uczniowie pierwszej klasy wojskowej z miejscowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, którym podczas uroczystości wręczono mianowania na uczniów tej szczególnej klasy.

Uroczysty obrzęd rozpoczął się symbolicznym wprowadzeniem sztandaru placówki edukacyjnej. Początek uroczystości umilono wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Oficjalne powitanie zgromadzonych gości miało miejsce za sprawą dyrektora szkoły – Dariusza Wókiewicza.

Podczas ceremonii obecni byli liczni wybitni goście, takie osobistości jak: ppłk Przemysław Kurzawiak – dowódca Olsztyńskiego 9 Batalionu Dowodzenia, płk Artur Lichończak – szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie, czy ppłk Adam Basak – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie. Nie zabrakło również lokalnych autorytetów takich jak starosta nidzicki Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, skarbnik Renata Mróz, Krzysztof Żukowski – dyrektor NOK, czy st. bryg. Szymon Kokot – zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, na uroczystości stawiła się cała masa dumnych rodziców i dziadków przyszłych uczniów.

Dyrektor Wókiewicz, pełniący tę funkcję od 2004 roku, wyraził swoją radość i zaszczyt z faktu bycia częścią tej niezwykłej społeczności. Wyraził również swoje zadowolenie z faktu, że placówka przez lata mogła gościć klasy wojskowe. Jednym z punktów ceremonii było wręczenie zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla uczniów klas wojskowych.