Uroczyste przekazanie nowych pojazdów dla Straży Pożarnej w Nidzicy i Szczytnie

Uroczyste przekazanie nowych pojazdów dla Straży Pożarnej w Nidzicy i Szczytnie

13 grudnia, w środku tygodnia, w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych w dwóch miastach – Nidzicy i Szczytnie – miały miejsce uroczystości. Były to oficjalne ceremonie wręczenia nowo nabytych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Warto dodać, że podczas gromadzenia się na uroczystość w Szczytnie, wykorzystano okazję do przekazania dodatkowego pojazdu ratowniczego ze składowania Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymał go Ochotniczy Zespół Straży Pożarnej z Gromu.

Gromadzącym się na tych spotkaniach towarzyszyli nie tylko strażacy i inni pracownicy z komend straży pożarnej, ale także strażacy ochotnicy z różnych powiatów. Nie zabrakło również lokalnych samorządowców oraz specjalnie zaproszonych gości, takich jak st. brygadier Tomasz Ostrowski, pełniący funkcję Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Każda z uroczystości rozpoczęła się meldunkiem o gotowości do ceremonii, który odebrał st. brygadier Tomasz Ostrowski. Następnie przywitanie zebranych odbyło się przez miejscowych Komendantów Powiatowych PSP – w Nidzicy był to st. brygadier Marek Augustynowicz, a w Szczytnie st. brygadier Grzegorz Rybaczyk.

Apogeum tych wydarzeń stanowiło symboliczne przekazanie przedstawicielom jednostek dokumentów potwierdzających przekazanie, aktów przekazania oraz kluczyków do nowych pojazdów strażackich.