Trzecia Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy: Debata na temat sezonu kąpielowego, dożynek oraz naprawy lokalnej fontanny

Trzecia Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy: Debata na temat sezonu kąpielowego, dożynek oraz naprawy lokalnej fontanny

W maju tego roku odbyło się trzecie zebranie Rady Miejskiej w Nidzicy. Wśród najważniejszych omawianych zagadnień znalazły się sprawy takie jak skrócenie sezonu kąpielowego, zniknięcie tradycyjnych dożynek z kalendarza wydarzeń miejskich czy też konieczność naprawy fontanny na rynku miasta. Wszystkie te sprawy były przedmiotem intensywnych rozmów i dyskusji, które finalnie doprowadziły do podjęcia nowych uchwał.

Zebranie rozpoczęło się od powitania wszystkich obecnych przez przewodniczącego rady – Jacka Zielińskiego. Po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji w planowanym porządku obrad, na wniosek burmistrza, radni jednogłośnie zdecydowali o zmianie kolejności zaplanowanych punktów. W trakcie sesji obecni byli wszyscy członkowie Rady Miejskiej.

Po ustaleniu nowego porządku obrad, głos zabrał burmistrz Jacek Kosmala. Przedstawił on dokładne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, zawierające szczegółowy opis poszczególnych dni, a nawet godzin spotkań, w których uczestniczył. Radni, jak się okazało, mieli niewiele pytań do przedstawionego sprawozdania.

Następnie swoje sprawozdania przedstawiły poszczególne komisje miejskie. Ich prezentacje były zwięzłe i skupione głównie na wyborach przewodniczących i wiceprzewodniczących każdej z komisji. Choć większość czasu między sesjami upłynęła na intensywnej pracy, nie obyło się bez pewnej dozy krytyki. Konkretnie radny Daniel Ławicki wyraził wątpliwości co do bezstronności przewodniczących komisji. Zasugerował także, aby przewodniczący przedstawili się mieszkańcom i opowiedzieli o sobie, ponieważ nie wszyscy ich znają. Przewodniczący rady Jacek Zieliński zgodził się z tą propozycją i zapewnił, że podczas kolejnej sesji zostanie na to przeznaczony odpowiedni czas.

Na koniec obrad radni omówili dwa ostatnie punkty: sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z Organizacjami Pozarządowymi oraz wolontariatu na rok 2023 i sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2023. Nie wywołały one jednak żadnych pytań, dzięki czemu radni mogli przejść do podjęcia nowych uchwał.