Zmiany kadrowe na czele straży pożarnej w Nidzicy i Olsztynie

Zmiany kadrowe na czele straży pożarnej w Nidzicy i Olsztynie

W dniu 17 czerwca 2024 roku zarządzenie dotyczące nowego stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy wydał nadbrygadier Michał Kamieniecki, będący Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP. Wybrany do tej roli został starszy brygadier Jarosław Skalski.

W związku z tym wydarzeniem, w Nidzicy zorganizowano uroczysty zgromadzenie. Wzięli w nim udział nie tylko pracownicy oraz funkcjonariusze miejscowej Komendy Powiatowej PSP, ale również goście specjalni. Obecni byli między innymi: nadbrygadier Michał Kamienicki, reprezentujący komendę wojewódzką, przedstawiciele samorządu, różne służby mundurowe i instytucje.

Starszy brygadier Jarosław Skalski objął swoje nowe obowiązki poprzez symboliczny rytuał ucałowania płatu Sztandaru nidzickiej Komendy Powiatowej PSP. Następnie złożył meldunek do nadbrygadiera Michała Kamienieckiego o gotowości do pełnienia funkcji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

W tym samym dniu, nadbrygadier Michał Kamieniecki przekazał decyzję o powierzeniu obowiązków starszego kapitana Mariuszowi Zakrzewskiemu. Zakrzewski ma objąć stanowisko Naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.