Matura 2024: Plan egzaminów i liczba zdających – szczegółowy przegląd

Matura 2024: Plan egzaminów i liczba zdających – szczegółowy przegląd

Rozpoczęcie bieżącego sezonu maturalnego oznacza wyjątkowe wyzwanie dla nieco ponad 263 tys. absolwentów szkół średnich – liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia, którzy w tym roku kończą naukę. W gronie maturzystów znajdują się także osoby, które ukończyły edukację w poprzednich latach.

W dniu 7 maja, we wtorek, uczniowie przystąpili do pierwszego egzaminu, który obejmował sprawdzanie umiejętności pisemnych z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie organizowano żadnego dodatkowego egzaminu w godzinach popołudniowych.

Następnie, 8 maja, czyli w środę, rano odbył się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu zorganizowano natomiast egzaminy z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz łacińskiego i kultury antycznej. Kolejnego dnia, 9 maja, rano zaplanowano egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu przewidziano egzaminy z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Piątek 10 maja rozpoczął się od egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a popołudniowe godziny przeznaczono na egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja (poniedziałek) rano uczniowie przystąpili do egzaminów z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a popołudnie przeznaczono na egzamin z filozofii. Następnego dnia, 14 maja, rano odbył się egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja (środa) rano przeprowadzono egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, natomiast po południu odbyły się egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 16 maja (czwartek) rano zaplanowano egzamin z chemii, zaś po południu – z historii muzyki. Natomiast 17 maja (piątek) rano był czasem na egzamin z geografii, a popołudnie poświęcono na egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym.