Podsumowanie inauguracji pierwszej sesji Rady Gminy Janowo na kadencję 2024-2029

Podsumowanie inauguracji pierwszej sesji Rady Gminy Janowo na kadencję 2024-2029

We wtorek, siódmego maja, miało miejsce uroczyste rozpoczęcie pierwszej sesji Rady Gminy Janowo, której kadencja ma potrwać od 2024 do 2029 roku. Inicjatywę tę zaszczycił swoją obecnością radny senior – Stanisław Bochyński, który miał zaszczyt otworzyć sesję, a także złożyć gratulacje wszystkim, którzy zdobyli społeczne zaufanie i uzyskali mandat.

Podczas uroczystości radni, a także nowo wybrany wójt – Mateusz Jaroszewski, mieli okazję odebrać od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Renaty Bagińskiej, certyfikaty potwierdzające ich wybór. Wszyscy nowo wybrani przedstawiciele mieszkańców złożyli również uroczyste ślubowanie, co jest tradycyjnym elementem tego typu ceremonii.

W ramach inauguracyjnej sesji przeprowadzono też tajne głosowanie na członków prezydium rady. W wyniku tego procesu Joanna Dymkowska została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Rady, natomiast Anna Krystkiewicz objęła funkcję Wiceprzewodniczącej.

Wydarzenie to zyskało dodatkowy prestiż dzięki obecności starosty nidzickiego, Pawła Przybyłka, który przybył, aby złożyć gratulacje zarówno radnym jak i nowemu wójtowi Gminy Janowo.