II Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy: uchwalono wynagrodzenie burmistrza

II Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy: uchwalono wynagrodzenie burmistrza

Dnia 10 maja, w przestrzeniach konferencyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy, miała miejsce druga sesja Rady Miejskiej. Ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza Nidzicy było jednym z głównych punktów obrad.

Na skład wynagrodzenia burmistrza wpływają cztery kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest podstawowe wynagrodzenie, które wynosi 10.430 zł. Kolejnym komponentem jest dodatek funkcyjny, którego wartość to 3.450 zł. Dodatkowo, burmistrz otrzymuje specjalny dodatek stanowiący 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Wreszcie, czwartym elementem jest dodatek za długoletnią służbę. Jego wartość początkowa to 19% wynagrodzenia zasadniczego, ale każdego roku, począwszy od 1 sierpnia, wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do maksymalnej granicy – 20%.

Proces decyzyjny dotyczący ustalenia tych składników był intensywny. Zostały one ustanowione na najwyższym możliwym poziomie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Decyzja ta została podjęta przez Radę Miejską w Nidzicy, z wynikiem 8 głosów „za”, jednym „przeciw” oraz sześcioma absencjami.