Nowe inwestycje i zakupy sprzętu przez Związek Międzygminny "Nidzica"

Nowe inwestycje i zakupy sprzętu przez Związek Międzygminny "Nidzica"

Związek Międzygminny „Nidzica”, który ma swoją siedzibę w Kazimierzy Wielkiej, podjął kroki ku modernizacji swojej infrastruktury poprzez dokonanie zakupu nowych urządzeń. Te działania mają na celu poprawę zarządzania gospodarką wodno-ściekową na obszarze kilku gmin. Chociaż przewiduje się, że całość projektów modernizacyjnych będzie kosztować około 15 milionów złotych, Związek jest gotowy do podjęcia tych niezbędnych inwestycji.

Posiadając jurysdykcję nad gospodarką wodno-ściekową w gminach Kazimierza Wielka, Działoszyce, Skalbmierz i Słaboszów, Związek „Nidzica” zdecydował się na zakup nowego pojazdu typu Fiat Scudo, który przybył na początku grudnia. Ten samochód, uznawany za mobilne pogotowie wodociągowe, zostanie dodatkowo wyposażony w specjalistyczny sprzęt niezbędny do utrzymania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakup tego pojazdu wyniósł 125 337 złotych.

W przedświątecznym okresie do Związku „Nidzica” trafił inny nowy sprzęt – koparko-ładowarka, za którą zapłacono 537 510 złotych. Jak wyjaśnia Andrzej Bydłosz, przewodniczący zarządu związku, ta maszyna będzie nieoceniona przy prowadzeniu licznych prac budowlanych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie działania Związku. Koparko-ładowarka będzie również pomocna w przypadku awarii i konieczności naprawy układu hydrotechnicznego.