Informacja o wygaśnięciu mandatu radnego Pawła Przybyłka w Nidzicy otrzymana tuż przed publikacją gazety

Informacja o wygaśnięciu mandatu radnego Pawła Przybyłka w Nidzicy otrzymana tuż przed publikacją gazety

Wtorek, 14 maja, przyniósł niespodziewane informacje tuż przed chwilą, gdy mieliśmy przekazać naszą Gazetę do drukarni. Otrzymano wiadomość o zakończeniu kadencji Pawła Przybyłka, który był radnym Rady Powiatu w Nidzicy.

Wniosek dotyczący potwierdzenia zakończenia kadencji Pawła Przybyłka jako radnego Rady Powiatu w Nidzicy został podpisany przez starostę nidzickiego – Marcina Palińskiego. Dokument ten trafił do Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie 6 maja 2024 roku. Wnioskowano w nim o ogłoszenie końca kadencji radnego, a sprawa ta była przedmiotem dyskusji podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Nidzickiego.