Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy przyniesie modernizację i więcej zieleni

Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy przyniesie modernizację i więcej zieleni

W miejscowości Nidzica, na ulicy Rataja w pełni rozkręciły się prace remontowe. Burmistrz Nidzicy, Jacek Kosmala, zapewnia mieszkańców o planowanym starannym urządzeniu ulicy – na liście zmian znajduje się nowa droga, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Co więcej, obiecuje dwukrotne zwiększenie ilości miejsc z nasadzeniami roślin. Pierwsze efekty tych działań będą widoczne już za kilka miesięcy.

Ul. Rataja była jednym z niewielu miejsc w Nidzicy, które domagały się gruntownej przebudowy. Jacek Kosmala opisuje przyszły wygląd miejsca jako estetyczny i funkcjonalny, z nowymi chodnikami i ścieżkami dla rowerzystów. Planowana jest wymiana systemów sanitarnych, wodociągowych, energetycznych oraz gazowych. Dodatkowo przewiduje się stworzenie nowych instalacji deszczowych. W planach jest także realizacja nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego oraz miejsca do parkowania na ul. Rataja.

Zaniepokojenie mieszkańców wzbudziło planowane usunięcie drzew dających cień przechodniom. W odpowiedzi na to burmistrz zapewnia, że liczba nasadzeń po przebudowie będzie dwukrotnie większa niż obecnie.

Projekt obejmuje szereg robót drogowych, takich jak przygotowanie terenu, rozbiórki, podbudowy, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie oraz oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Prace będą również wieść się nad siecią ciepłowniczą, budową ogrodzeń czy przebudową kolizji telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociągowych i gazowych.

Jacek Kosmala podkreśla, że zakończenie inwestycji poprawi jakość życia obywateli poprzez lepszy dostęp do oferowanych usług w mieście oraz bezpieczeństwo pieszych. Ułatwi również dojazd służbom ratowniczym. Po zakończeniu prac droga będzie pokryta nawierzchnią mineralno-asfaltową, a 3 skrzyżowania zostaną przebudowane. Dodatkowo powstaną zatoki postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne oraz pasy zieleni.

Termin zakończenia prac przewidywany jest na dzień 30 listopada 2023 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 717 641,36 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 3 310 777,35 zł.