Za proces segregacji i transportu odpadów komunalnych na Działdowszczyźnie odpowiedzialne będą wybrane w przetargu firmy

Za proces segregacji i transportu odpadów komunalnych na Działdowszczyźnie odpowiedzialne będą wybrane w przetargu firmy

Rada Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” zakończyła przetarg na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ceny za usługę odbioru śmieci zostały już ustalone, a do obowiązków firm będzie należało również monitorowanie prawidłowości procesu segregacji odpadów.

Proces przetargowy dotyczący usług związanych z gromadzeniem i transportem odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych (tj. instytucji czy przedsiębiorstw) na obszarze Działdowszczyzny na lata 2024-2026 został pomyślnie przeprowadzony przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

Konsekwencją przetargu było przyznanie kontraktów różnym podmiotom, które będą odpowiedzialne za poszczególne sektory. W sektorze I, obejmującym miasto Działdowo, usługi te będzie świadczyła firma Koma. PGKiM Działdowo zostanie operatorem w sektorze II, który obejmuje miasto i gminę Lidzbark.

W sektorach III i V, obejmujących odpowiednio miasto i gminę Nidzica oraz gminy Janowo i Janowiec Kościelny, odpady będzie zbierać firma Koma. Natomiast sektory IV i VI, składające się z miasta Lubawa oraz gmin Iłowo-Osada i Kozłowo, zostaną obsługiwane przez Spółkę EKO-TRANS.