Przebudowa dwóch głównych arterii Nidzicy: ulic Warszawskiej i Sienkiewicza

Przebudowa dwóch głównych arterii Nidzicy: ulic Warszawskiej i Sienkiewicza

Za nami kilka lat intensywnych prac prowadzonych przez powiat nidzicki, które zaowocowały realizacją licznych inwestycji drogowych. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, które ruszyło niedawno, jest przebudowa dwóch kluczowych dla Nidzicy ulic: Warszawskiej i Sienkiewicza.

Planowane prace modernizacyjne na tych ulicach są kompleksowe. W pierwszej kolejności przewidziane są roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, a następnie przeprowadzone zostaną badania archeologiczne. Kolejnym etapem będą roboty ziemne, po których wykonana zostanie podbudowa, krawężniki i obrzeża. Po tym etapie przewiduje się wykonanie robót odwadniających oraz położenie nawierzchni. Na końcu planu jest umieszczenie oznakowania drogowego i urządzeń zabezpieczających ruch, a także nasadzenia zieleni. Przy okazji prac będą także modernizowane pobocza oraz prowadzone roboty towarzyszące, takie jak usuwanie kolizji i przebudowa sieci.

Pomimo tego, że te działania wiążą się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców i użytkowników dróg, warto zachować cierpliwość. Przecież zgodnie z powszechnie znaną zasadą, początkowe niedogodności są konieczne, aby później cieszyć się lepszym stanem infrastruktury drogowej.