Uczniowie z Ukrainy w szkołach Warmii i Mazur

Uczniowie z Ukrainy w szkołach Warmii i Mazur

Według informacji, jaką przekazało 28 marca  olsztyńskie Kuratorium Oświaty  w szkołach i przedszkolach  Warmii i Mazur na chwilę obecną uczy się 2,5 tysiąca dzieci, będących uchodźcami z Ukrainy.  Dla uczniów niewładających językiem polskich otwarto 21 oddziałów przygotowawczych.

 

Plany na najbliższą przyszłość

Małgorzata Hochleitner zajmująca stanowisko rzecznika olsztyńskiego kuratorium przedstawiła szczegółowe dane. Sytuacja wygląda w następujący sposób; Najwięcej, bo prawie dwa tysiące dzieci przyjęto na przygotowane dla nich miejsca w szkołach podstawowych.  Około 300 dzieci trafiło do przedszkoli. Natomiast szkoły średnie przyjęły mniej niż 200 uczniów.

Na Warmii i Mazurach w 21 szkołach powstały specjalne odziały przygotowawcze, w tym również w 2 liceach. Otworzono w nich klasy mające na celu edukację uczniów nieposługujących się językiem polskim.  Nauka w tych placówkach ma potrwać do końca roku szkolnego. Ich zadaniem jest przekazanie wiadomości z zakresu nauki języka i przygotowanie do nauki w polskich szkołach.  W razie potrzeby mają zostać utworzone kolejne oddziały. Decyzje będą podejmowane na bieżąco. W zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja za wschodnią granicą.

 Według informacji podanych przez olsztyńskie Kuratorium Oświaty, najwięcej oddziałów utworzono w Ełku, Elblągu i oczywiście Olsztynie. Specjalne klasy są otwierane również w mniejszych miastach.  Nie możemy mówić jednak o powstawaniu oddziałów  charakterze międzyszkolnym ani międzygminnym