Bezdomne dzieci w naszym województwie

Bezdomne dzieci w naszym województwie

Co roku przez Urząd Marszałkowski przygotowywany jest raport dotyczący liczby  bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim. Była tak również w roku 2021. Zgodnie  z jego wynikami możemy zauważyć, że w regionie znajduje się 1166 osób pozbawionych dachu nad głową.  Jednak szczególnie niepokojący jest fakt, że w tej liczbie znajdują się również dzieci. jest ich dokładnie dziesięcioro.  Jakie są powody bezdomności. W większości przypadków są to eksmisje. brak stałych dochodów, kłótnie w rodzinie, przemoc, uzależnienia.

Z badań przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski wynika, że większość wśród osób bezdomnych stanowią mężczyźni. Jest ich 1042. Ten wynik to prawie 90 % wszystkich osób pozbawionych domu. Możemy mówić również o 114 bezdomnych kobietach. Najbardziej niepokoi jednak fakt, że wśród osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się aż 10 dzieci. O czym możemy przeczytać w ogólnodostępnym raporcie.

 

Szczegółowe dane

Według szczegółowych informacji najwięcej osób bezdomnych w regionie  znajdziemy w Elblągu.  Następnie kolejno 80 w Olsztynie, 64 w Iławie. Na terenie Nidzicy i Lubawy osób bezdomnych jest najmniej, bo tylko 19 w każdym ze wspomnianych miast.  Należy podkreślić, że cały czas realizowane są programy, które mają na celu pomóc chętnym osobom wyjść z bezdomności. Bezdomni, którzy zdecydują się na udział w takim programie zostają objęte kontraktem socjalnym. Jednocześnie na terenie całego województwa udzielana jest pomoc medyczna i wsparcie żywnościowe. Udostępnione są również miejsca w schroniskach, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Łączna liczba dostępnych miejsc wynosi 749.

O problemie bezdomności pisze także strona https://emlawa.pl/