Rozmowa z nowym dyrektorem Nidzickiego Ośrodka Kultury

Rozmowa z nowym dyrektorem Nidzickiego Ośrodka Kultury

Od 1 września 2021 roku Nidzicki Ośrodek Kultury (NOK) funkcjonuje pod kierownictwem nowego dyrektora, Krzysztofa Żukowskiego. Jego doświadczenie i związki z dziedziną kultury sprawiają, że ma wiele planów na przyszłość ośrodka. Przy okazji rozmowy z nim, dowiadujemy się więcej o jego wizji rozwoju NOK-u, zamierzonych działaniach oraz o wyzwaniach, które mają do rozwiązania.

Krzysztof Żukowski to postać dobrze znana w kręgach kulturalnych. Jego doświadczenie obejmuje pracę na stanowisku Kierownika Działu Animacji Kultury w Nidzickim Ośrodku Kultury oraz pełnienie roli dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie. Po tym czasie powrócił do Nidzicy, gdzie od 1 września jest dyrektorem Nidzickiego Ośrodka Kultury. Żukowski wyjaśnia, iż decyzja ta była podyktowana miłością do dziedziny kultury oraz chęcią rozwiązania problemów formalno-prawnych, które dotykały ośrodek.

Żukowski cieszy się ciepłym przyjęciem ze strony personelu. Zaskoczony jest pozytywnie ich profesjonalizmem, wiedzą i umiejętnościami. Docenia również współpracę z burmistrzem Nidzicy, Jackiem Kosmalą, oraz innymi jednostkami jak MOSiR, MOPS, CUW, a także lokalnymi szkołami i społecznością seniorów.

Nowy dyrektor NOK-u ma ambitne plany na rozwój ośrodka. Pragnie angażować go w większą liczbę inicjatyw kulturalnych. Wśród możliwych działań wymienia organizację Festiwalu Poezji Śpiewanej, który miałby stać się specyficznym znakiem rozpoznawczym Nidzicy na mapie kultury Polski. Pierwsza edycja tej imprezy mogłaby odbyć się już na przełomie maja i czerwca, nawiązując do festiwalu organizowanego w Nidzicy w latach 80-tych. Ponadto, dyrektor Żukowski zauważa brak działki teatralnej w mieście. Chciałby zatem zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci, które mogłyby stanowić podstawę do dalszego rozwoju teatru w Nidzicy.