Modernizacja parku w Nidzicy: Burmistrz słyszy głos mieszkańców

Modernizacja parku w Nidzicy: Burmistrz słyszy głos mieszkańców

W połowie 1991 roku Rada Miejska Nidzicy podjęła decyzję o zmianie nazwy dawnego Parku XX – Lecia na Park Gregoroviusa. Wybór padł na to imię, ponieważ Gregorovius był jednym z najbardziej oddanych przyjaciół Polski w dziewiętnastym wieku.

Niezależnie od jego historycznego znaczenia, niektóre osoby wyraziły swoje niezadowolenie ze stanu, w jakim obecnie znajduje się park. Przekazali, że obszar ten jest zaniedbany i wymaga natychmiastowych działań naprawczych.

Na te uwagi odpowiedział Jacek Kosmala, pełniący obowiązki burmistrza Nidzicy. Poinformował nas, że plany dotyczące parku obejmują między innymi wymianę ławek. Ale to nie koniec inwestycji, które mają na celu poprawę stanu tego miejsca.

Burmistrz Kosmala zapowiedział także rozpoczęcie gruntownej przebudowy parku. Nie ukrywał, że zgadza się z opinią mieszkańców mówiących o zaniedbaniu parku. Przyznaje również, że próbowano wprowadzić do parku kwiaty, ale niestety bezskutecznie – rośliny szybko giną. Niemniej jednak, zapewnia, że jest otwarty na sugestie mieszkańców i obiecuje, że niedługo park przejdzie istotne zmiany.