Modernizacja linii kolejowej między Działdowem a Nidzicą za 46 milionów złotych

Modernizacja linii kolejowej między Działdowem a Nidzicą za 46 milionów złotych

Umowa na realizację projektu związanej z wdrożeniem paneli elektronicznych, które mają dostarczać informacji o ruchu kolejowym na trasie Działdowo – Nidzica, została podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Koszt tej inwestycji wyniesie 46 milionów złotych.

Projekt o nazwie „Przeniesienie sterowania stacją Nidzica do LCS Działdowo wraz z zabudową urządzeń komputerowych i dostosowaniem nastawni Nidzica do zdalnego sterowania”, dotyczy modernizacji linii kolejowej nr 216 Działdowo – Olsztyn Główny, która została odnowiona w latach 2017-2020. W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną również prace związane z przejazdami kolejowymi i ulepszeniem systemu informacji pasażerskiej, jednak nie należy spodziewać się spektakularnych zmian.

PKP PLK szczyci się tym, że na stacji Nidzica oraz przystankach Zakrzów-Sarnowo, Kozłowo i Wietrzychowo zostanie wprowadzony system dynamicznej informacji pasażerskiej. W praktyce jednak oznacza to, że na stacjach w Zakrzowie, Kozłowie i Wietrzychowie pojawią się megafony i zegary. Wyświetlacze stacyjne zostaną wdrożone tylko na stacji Nidzica. Jak twierdzą przedstawiciele PKP PLK, „system ten dostarczy pasażerom aktualnych informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów”.

W ramach tego zadania, na stacji Nidzica zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia do sterowania ruchem kolejowym. Dzięki temu sterowanie ruchem zostanie przeniesione do lokalnego centrum sterowania w Działdowie, co zdecydowanie poprawi komfort podróżowania tą trasą.