Podsumowanie rocznej działalności nidzickich służb policyjnych za 2023 rok

Podsumowanie rocznej działalności nidzickich służb policyjnych za 2023 rok

W Komendzie Powiatowej Policji zlokalizowanej w Nidzicy miało miejsce spotkanie podsumowujące osiągnięcia i wyniki działań lokalnych funkcjonariuszy policji na przestrzeni roku 2023. Młodszy inspektor Jarosław Wiśniewski, pełniący rolę Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, osobiście przedstawił efekty pracy swojej jednostki. W omawianym zgromadzeniu brali udział zarówno kierownictwo tej jednostki, jak i reprezentanci samorządów oraz dowódcy sojuszniczych służb.

Zgromadzenie odbyło się w czwartek, 25 stycznia, a jego celem było zsumowanie dokonań policjantów z Nidzicy w roku 2023. Prowadzenie spotkania przypadło młodszemu inspektorowi Jarosławowi Wiśniewskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Nidzicy. Obecni byli na nim nie tylko kierownicy miejscowych sił porządkowych, ale również reprezentanci samorządów i sojusznicze służby.

Komendant Wiśniewski w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił i zaprezentował efekty pracy funkcjonariuszy oraz pracowników za rok 2023. Prezentując dane statystyczne, przedstawił wyniki osiągnięte przez poszczególne wydziały.

Z przedstawionego przez niego podsumowania wynika, że skuteczność wykrywania przestępstw przez KPP w Nidzicy w roku 2023 wyniosła aż 94,9%, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (83,7% w 2022 r.). Funkcjonariusze ujawnili ponadto 11346 wykroczeń (w porównaniu do 13959 w roku 2022). Większość z nich, bo prawie 6000, dotyczyła naruszeń przepisów ruchu drogowego. Z ogólnej liczby wykroczeń większość, czyli 6172, zakończyło się postępowaniem mandatowym. W 4128 przypadkach sprawcy zostali pouczeni, natomiast w 574 sytuacjach wnioski o ukaranie trafiły do sądu. Ogółem w roku 2023 odnotowano 4849 interwencji policji – z tego 2227 na terenie miejskim i 2622 na terenie wiejskim.