Podsumowanie XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie

Podsumowanie XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w swojej auli noszącej imię Anny Wasilewskiej, gościło uroczystość podsumowania dwudziestych piątych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, zatytułowanych „Razem tworzymy rodzinę”. W trakcie ceremonii, nagrody oraz wyróżnienia zostały wręczone uczestnikom z Środowiskowego Domu Samopomocy, który mieści się w Janowcu Kościelnym.

Znalazła się wśród laureatów Henryka Kempska, która otrzymała nagrodę od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdobyła Jadwiga Kołakowska za jej udział w konkursie literackim pod tytułem „Mój wymarzony dzień z rodziną”. Z kolei w XIX Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej przyznano wyróżnienia Helenie Tańskiej, Irenie Bochyńskiej oraz Ireneuszowi Pławskiemu.

Anna Szczypińska, terapeutka z Janowca Kościelnego, wyraziła ogromną dumę z osiągnięć swoich podopiecznych, których zaangażowanie w lokalne obchody Dni Rodziny skłoniło ją do zgłoszenia ich do konkursów na szczeblu wojewódzkim. Jak podkreśliła, wsparcie ze strony wójta Piotra Rakoczego miało znaczący wpływ na sukcesy ich podopiecznych.

W tym roku aż pięciu uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy przyznano nagrody i wyróżnienia. Anna Wiśniewska, dyrektor placówki, nie kryła swojej dumy z osiągnięć podopiecznych. Dowodem na to była szczególnie emocjonująca dla nich wyprawa do Olsztyna na ceremonię podsumowania Dni Rodziny. Laureaci wyrażali swoją radość z możliwości udziału w tym wydarzeniu oraz wdzięczność dla wójta Piotra Rakoczego za jego nieustające wsparcie.